Společnost pro Svatováclavská studia (SSS)
pořádala pod záštitou

prof. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.,

místopředsedy Ústavního soudu ČR

které se uskutečnilo

v úterý 6. září 2022

v letním refektáři Strahovského kláštera v Praze na Hradčanech.


Setkání se konalo symbolicky 6. září, v den, kdy slaví svátek Boleslav. Odkaz obou bratří tvoří totiž v našich dějinách dvě strany téže mince. Akce se snažila poukázat na fakt, že stát a státnost nejsou jedno a to samé. Státu přísluší státnost v případě, kdy dokáže bez podléhání cizí moci a cizím zájmům suverénně rozhodovat (vůlí, která se rodí) na svém území. Můžeme mít stát a nemít státnost nebo naopak nemít stát, ale mít povědomí o své státnosti tak, jak jsme to vnímali v celé dlouhé pobělohorské době. Zejména v dnešní době je vhodné si uvědomit, že stát je jediná instituce, která má legitimní nástroje, jak pomoci občanům překonat obtíže ve složité celospolečenské situaci a také garantovat jejich práva a svobody. Smyslem setkání bylo zdůraznit skutečnost, že jediným způsobem jak řešit problémy, které současná světová situace přináší, je obnova národního státu jako instituce. Účastníci se shodli, že jedním z nástrojů, jak k obnově českého státu přispět, je vybudování instituce s názvem Svatováclavská studia - Ústav české státnosti, jehož pamětní deska byla na setkání slavnostně požehnána.


MEDIÁLNÍ OHLAS SETKÁNÍ 

Návrat k národnímu státu? EU by se měla poučit z Rakouska-Uherska,
míní historik (CNN PRIMA NEWS) 6. 9. 2022


Česko přichází o svou státnost, tvrdí skupina akademiků.
Chce zřídit speciální centrum (CNN PRIMA NEWS) 8. 9. 2022

Globalismus si hraje na Boha. Receptem na krize je národní stát.
Osobnosti vystoupili k obraně české státnosti (PARLAMENTNÍ LISTY) 16. 9. 2022

VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮVYSTOUPENÍ DALŠÍCH ŘEČNÍKŮ


ODHALENÍ A POŽEHNÁNÍ PAMĚTNÍ DESKY ÚSTAVU ČESKÉ STÁTNOSTI


Požehnání pamětní desky
Ústavu české státnosti

Hudební vystoupení Evy Urbanové a Moravského klavírního tria

V závěru oficiální části setkání vystoupila česká operní diva Eva Urbanová za doprovodu Moravského klavírního tria s ukázkami z děl českých velikánů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Na úvod zazněly tři Smetanovy skladby: árie Libuše "Bohové věční tamo nad oblaky" ze stejnojmenné opery, árie Mařenky "Och jaký žal" a "Skočná", obojí z Prodané nevěsty. Na to navázala tři dílka Antonína Dvořáka: árie Rusalky "Měsíčku na nebi hlubokém", "Když mě stará matka" a "Humoreska". Celé vystoupení završila árie Kostelničky "Co chvíla" z opery Její pastorykyňa Leoše Janáčka. Vystoupení paní Urbanové bylo třešničkou na dortu celé akce a skončilo bouřlivým potleskem.