EDICE SVATOVÁCLAVSKÁ STUDIA

Svatováclavská společnost systematicky vydává odborné sborníky k definovaným oblastem, které jsou zásadní pro téma státnosti. K těmto oblastem patří zejména:

  • OBLAST SPOLEČENSKO-VĚDNÍ: filozofie a teologie, historie, rozvoj vzdělanosti

  • OBLAST STÁTOPRÁVNÍCH A GLOBÁLNĚ-POLITICKÝCH STUDIÍ: mezinárodní vztahy a globální politika, obrana a bezpečnost, ústavně-právní otázky

  • OBLAST NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ: strategický rozvoj a národní hospodářství, potravinová soběstačnost - tvorba a ochrana krajiny, ochrana přírodních a nerostných zdrojů

  • OBLAST DUCHOVNÍHO A HMOTNÉHO DĚDICTVÍ: podpora a ochrana rodiny, péče o zdraví lidu, národní kultura, tradice a folklór

Cílem každého sborníku je pojmenovat klíčové oblasti daného tématu a nejen analyzovat jeho aktuální stav, ale též formulovat pozitivní kroky vývoje v dané oblasti do budoucna. Články jsou psány populárně naučnou formou tak, aby byly srozumitelné obecně vzdělané veřejnosti. Každý sborník má vždy svého odborného garanta, který celý sborník koncipuje a provádí jeho odborné korektury.

Edice Svatováclavská studia je registrována na Ministerstvu kultury ČR a všechny sborníky mají také vlastní ISBN kódy, včetně elektronických verzí. Každý sborník je též distribuován nejen do Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea či Parlamentní knihovny PSP ČR, ale také do všech krajských vědeckých knihoven.

Elektronické verze vyšlých sborníků jsou k dispozici ke stažení zdarma na těchto stránkách spolku, zájemci o brožované vydání se o ně mohou napsat mailem na adresu: sss@ssszs.cz a obdrží je následně poštou na dobírku.

PUBLIKOVANÉ SBORNÍKY V EDICI SVATOVÁCLAVSKÁ STUDIA

Svatý Václav
a návrat k českému národnímu povědom
í


Praha, září 2020
ISBN 978-80-270-8494-4
ISBN 978-80-270-8495-1 (pdf verze)

Obnova hodnot a návrat ke kritickému myšlení


Praha, prosinec 2021
ISBN 978-80-908340-2-6
ISBN 978-80-908340-3-3 (pdf verze)

Znalostní školství
jako předpoklad rozvoje
české společnosti


Praha, březen 2021
ISBN 978-80-270-9314-4
ISBN 978-80-270-9315-1 (pdf verze)

O smyslu
českých dějin


Praha, prosinec 2022
ISBN 978-80-908340-4-0
ISBN 978-80-908340-5-7 (pdf verze)

Rodina jako středobod
života zdravé společnosti

 


Praha, září 2021
ISBN 978-80-908340-0-2
ISBN 978-80-908340-1-9 (pdf verze)

Trvalé zdraví jako cíl zdravotního systému


Praha, březen 2023
ISBN 978-80-908340-6-4
ISBN 978-80-908340-7-1 (pdf verze)