VEČERY ČESKÉ STÁTNOSTI

Společnost pro Svatováclavská studia se před několika lety rozhodla systematicky vydávat odborné sborníky k oblastem, které jsou zásadní pro téma naší státnosti. Zároveň definovala celkem dvanáct takových klíčových oblastí. V polovině roku 2023 se rozhodla pořádat pravidelně k vydaným sborníkům z edice Svatováclavská studia odborná prezentační setkání, a to pod společným názvem "Večery české státnosti".

Tato setkání navazují na iniciační "Setkání k obnově české státnosti", které společnost pod záštitou místopředsedy Ústavního soudu profesora Jaroslava Fenyka pořádala v září 2022 ve Strahovském klášteře a které toto naléhavé téma pojmenovalo a dalo impuls k jeho pochopení a obnově.

Smyslem těchto večerů je dát impuls ke koncepční práci na podobě klíčových oblastí naší státnosti, což není otázkou krátkodobou, ale musí být zformulováno minimálně v horizontu padesáti let, kdy se teprve projeví dopady toho, jak byl systém nastaven. Naše společnost proto uvítá každou chytrou hlavu, která by se na dlouhodobé koncepční práci týkající se témat naší státnosti chtěla podílet.

ZNALOSTNÍ ŠKOLSTVÍ
JAKO PŘEDPOKLAD ROZVOJE ČESKÉ SPOLEČNOSTI

6. června 2023, Praha, Provincie bratří františkánů

Otázka vzdělání je prvním tématem pro společnost, která se chce rozvíjet. Pojem "znalostní školství" pak odkrývá, jaký charakter by měl náš vzdělanostní systém mít. Naše děti a vnukové budou totiž muset se svými znalostmi a schopnostmi obstát na globálním celosvětovém trhu a jedině technologicky vyspělé projekty s vyšší přidanou hodnotou mohou být základem rozumně zabezpečené budoucnosti naší země. Mezi autory sborníku jsou lidé, kteří stáli dlouhá léta za katedrou a znají školskou problematiku zevnitř, jsou mezi nimi vážení univerzitní profesoři a docenti i bývalí ministři školství. Sborník je mj. k dispozici zdarma v elektronické podobě a jeho hlavní myšlenky shrnují následující vystoupení, která zazněla v refektáři Provincie bratří františkánů v úterý 6. června 2023.

VYSTOUPENÍ ŘEČNÍKŮ

Roman Cardal

Petr Bahník

Aleš Dvořák

Jindřich Beznoska