PODPOŘTE NÁS

Spolek získává pro svou činnost prostředky na základě darů českých právnických osob a spolků a příspěvků českých nadačních fondů a nadací, resp. darů identifikovaných českých fyzických či právnických osob a neusiluje o žádné financování ze zahraničí.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete Společnost pro Svatováclavská studia, z.s. finančně podpořit. Postupujeme v této věci zcela transparentně. Veškeré příspěvky na naši činnost realizujeme na smluvní bázi, která splňuje veškeré náležitosti související s poskytnutím daru. S každou právnickou i fyzickou osobou, která nás podpoří, sepíšeme příslušnou smlouvu v souladu s platnou legislativou a rádi vystavíme příslušný doklad o přijetí daru.

Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: sss@ssszs.cz.