PODPOŘTE NÁS

Spolek získává pro svou činnost prostředky na základě darů českých právnických osob a spolků a příspěvků českých nadačních fondů a nadací, resp. darů identifikovaných českých fyzických či právnických osob a neusiluje o žádné financování ze zahraničí.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete Společnost pro Svatováclavská studia, z.s. finančně podpořit. Postupujeme v této věci zcela transparentně. Veškeré příspěvky na naši činnost realizujeme na smluvní bázi, která splňuje veškeré náležitosti související s poskytnutím daru. S každou právnickou i fyzickou osobou, která nás podpoří, sepíšeme příslušnou smlouvu v souladu s platnou legislativou a rádi vystavíme příslušný doklad o přijetí daru.

Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese: sss@ssszs.cz.

POMÁHÁME TAKÉ

I když charitativní činnost není hlavní náplní spolku, přesto v konkrétních případech je Společnost pro Svatováclavská studia připravena podpořit aktivity související s její činností, zejména s uchováním svatováclavské tradice. Zde si dovolujme uvést některé konkrétní příklady.

Oldřich Selucký

Svatý Václav - Příběh českého knížete

Praha, 2022
ISBN 978-80-7566-155-5


Jan Royt

Památky baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi

Stará Boleslav, 2022
ISBN 978-80-11-02258-7