Roman Cardal: SLOVO PŘED ODHALENÍM
A POŽEHNÁNÍM PAMĚTNÍ DESKY
ÚSTAVU ČESKÉ STÁTNOSTI

Svatováclavská idea je sjednocující pro všechny Čechy, Moravany a Slezany bez rozdílu a mohla by pomoci ukončit období rozdělené společnosti, které u nás panovalo po celé minulé století a nezmizelo ani po roce 1989. O sjednocující síle svatováclavské ideje svědčí i to, že jsme se v dobách, kdy se náš národ nacházel v ohrožení, vždy sešli pod sochou svatého Václava na jeho náměstí v Praze.

Proto je péče o uchování a kontinuitu tradic spojených s historií českého národa, jeho slovanských a indoevropských kořenů a jeho státnosti nanejvýš aktuální i dnes, kdy cítíme, že náš národ a náš stát čelí různým vnitřním a vnějším hrozbám.

Rádi bychom dnes položili symbolický základ vzniku nové instituce s názvem Svatováclavská studia - Ústav české státnosti, která by měla trvale dbát o rozvoj české státnosti, jejíž vznik se datuje do desátého století. Měla by usilovat o její zachování v současnosti a predikovat její pozitivní rozvoj do budoucnosti. Celý koncept ústavu, které by měl být veřejnou, odbornou a multi-disciplinární institucí, můžete najít na našich webových stránkách.

Svatováclavská tradice je neodmyslitelně spjata se Starou Boleslaví, jež v sobě nese zakomponované celé svatováclavské téma. Je místem Václavova tragického skonu, pojmenovaném po světcově mladším bratru, který byl do násilného činu jako mladý jinoch vmanipulován a který s odstupem času nechal vyzdvihnout bratrovy ostatky a převezl je do Prahy. Posléze bratra svatořečil, až se nakonec stal energickým vládcem a jedním z nejúspěšnějších českých panovníků. I jména obou bratří, kteří vytvářejí v našich dějinách zvláštní symbiotickou dvojici, Václav ("Věnce-slav") a Boleslav ("Bolje-slav") vyjadřují totéž: "Více slávy!"

Obnova Staré Boleslavi jako národního poutního místa, kde se mimo jiné každoročně koná Národní svatováclavská pouť, významně podpořila myšlenku umístit sídlo Svatováclavských studií právě do Staré Boleslavi. Náš spolek o tom, v překrásně opravené bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde je opět trvale uloženo Palladium země České, podepsal s místní Kolegiátní kapitulou svatých Kosmy a Damiána dne 14. srpna 2020 společné memorandum. To předpokládá, že připravovaný ústav Svatováclavských studií by sídlil ve zdejším Kanovnickém domě, symbolicky na nám. sv. Václava.

Zmíněné memorandum osobně kontrasignoval též arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka.

Proto si považuji za čest, že dnes můžeme požádat o požehnání pamětní desky zakládaného ústavu české státnosti, na které je kromě názvu instituce uvedeno též věčné motto "Nedej zahynouti nám, ni budoucím".

O akt požehnání si dovoluji požádat důstojného otce Jakuba Karla Berku, našeho člena a faráře kostela sv. Ludmily na Praze 2, který bude zhruba za týden povýšen na basilicu minor.