SÍDLO ÚSTAVU - KANOVNICKÝ DŮM VE STARÉ BOLESLAVI

Svatováclavská studia by měla být institucí celostátního významu a měla by mít celonárodní charakter. Takovému poslání odpovídá i prestižní a symbolické místo jeho sídla.

Svatováclavská tradice je neodmyslitelně spjata se Starou Boleslaví, která v sobě nese zakomponované celé svatováclavské téma. Je místem Václavova tragického skonu, pojmenovaném po světcově mladším bratru, který byl do násilného činu jako mladý jinoch vmanipulován a který s odstupem času nechal vyzdvihnout bratrovy ostatky, převezl je do Prahy a posléze jej svatořečil, až se nakonec stal energickým vládcem a jedním z nejúspěšnějších českých panovníků. I jména obou bratří, kteří vytvářejí v našich dějinách zvláštní symbiotickou dvojici, Václav ("Věnce-slav") a Boleslav ("Bolje-slav") vyjadřují totéž: "Více slávy!"

Je proto logické, aby sídlem ústavu byla Stará Boleslav, kde se dnes navíc realizuje významný dotační program na obnovu staroboleslavských kostelů a celková příprava města jako národního poutního místa s každoročním konáním celonárodní  Svatováclavské pouti. To vše podpořilo myšlenku umístit sídlo Svatováclavských studií právě sem, a to na zcela konkrétní místo.

Svatováclavská studia - Ústav české státnosti bude sídlit v tzv. Kanovnickém domě, v barokní dvoupodlažní budově přímo naproti baziliky sv. Václava, symbolicky na náměstí sv. Václava 108/9, která je v majetku Kolegiátní kapituly svatých Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

Společnost pro Svatováclavská studia o tom veřejně za podpory pražského arcibiskupství podepsala s místní Kolegiátní kapitulou svatých Kosmy a Damiána v překrásně opravené bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde je opět trvale uloženo Palladium země České, 14. srpna 2020 společné memorandum, které osobně kontrasignoval i primas český Dominik kardinál Duka.

Uzavřená dohoda předpokládá, že připravovaný ústav bude sídlit v rekonstruovaném Kanovnickém domě a celý jej bude dlouhodobě užívat, včetně vybudování úložiště sbírkových předmětů a veřejně přístupné knihovny, a to za podmínek, které přispějí k podpoře činnosti Svatováclavských studií.

Strany memoranda se dohodly, že budou také společně užívat ještě prostory Děkanského domu na nám. sv. Václava 1, kde kolegiátní kapitula umožní ústavu v jeho přízemí provozovat výstavní prostory určené jak pro dlouhodobou výstavu se zaměřením na odkaz svatého Václava a sv. Ludmily, tak i pro krátkodobé výstavy vztahující se k předmětu jeho činnosti, a dále v prvním poschodí Děkanského domu pořádat přednášky, sympozia, workshopy či jiné obdobné akce.

Kanovnický dům č. p. 108 (orient. č. 9) jsou ve skutečnosti dva samostatné domy, které byly pozdějšími stavebními a administrativními opatřeními sceleny v jeden dům, pod jedním číslem popisným. Navenek působí jako barokní palác (kanovnická rezidence). Dům má uvnitř dvě dispozičně nepropojené části, každá se samostatným vstupem z veřejného prostoru náměstí. Každá část domu má svůj vstup, schodiště, sklep, instalace technických sítí. Společnou prostorou obou částí je pouze půda a zahrada. Domy byly původně postaveny jako byty sídelních kanovníků, členů Staroboleslavské kapituly. Objekt je památkově chráněn a je součástí městské památkové zóny. První Kanovnický dům byl postaven mezi lety 1733-1739 a druhý poněkud později, a to v letech 1768-1770. Objekt je z hlediska stavebně - historické hodnoty ve výjimečně architektonicky významném dominantním umístění vůči náměstí svatého Václava.

Sídlo ústavu - Kanovnický dům na nám. sv. Václava

Výstavní a přednáškové prostory ústavu v Děkanském domě

Bazilika sv. Václava a kostel sv. Klementa ve Staré Boleslavi